Pomza Özellikleri

1) TÜRKİYE’NİN EN HAFİF BİMSİDİR;

Kuru birim kütle hacim ağırlık 275 kg/m³’ dür. Madenin hafif olması saflık derecesini ve kalitesini gösterir. Isparta bimsi kuru birim kütle hacim ağırlık 800 kg/m³, Nevşehir bimsi kuru birim kütle hacim ağırlık 600 kg/m³’tür. 13Nizobims&İzopomza farklıdır. 13N Izobims & Izopomza ;Türkiye’nin en hafif bims bloklarını üretmektedir.

2) ISI İZOLASYONLUDUR;

Isı bileşenlerinin ısıyı depo etme yeteneği, kış aylarında ısınmanın durması halinde çabuk soğumaya, yaz aylarında ise güneş etkisi altındaki yapı bileşenlerinin çevrelediği mekânlar da sıcakların aşırı yüklenmesini önlemesi açısından gereklidir. Yapı bileşenlerinin ısı depo etme yeteneği o bileşenlerin özgül ısısına, kuru birim hacim ağırlığına, kalınlığına ve etkisi altında kaldığı sıcaklık farkına bağlıdır. Bims bu özellikleri bünyesinde bulunduran tek madendir. 13N Izobims & Izopomza; Türkiye’nin en iyi ısı izolasyonlu bims bloklarını üretmektedir.

3) SESE KARŞI AKUSTİK ÖZELLİĞİ;

a) Sese Karşı Akustik Özelliği; İçerisinde çok sayıda gözenek bulunması sesin sünümlenmesini ve istenen akustik özellikleri sağlar. Pek çok Avrupa ülkesinde konser ve konferans salonlarında, kiliselerde bims blok kullanılmıştır.

b) Ses İzolasyonu; Homojen dağılmış, işsiz boşluklu yapısı, hafifliği, kristal suyu içermemesi gibi özellikleri ile kalıcı ses izolasyonuna sahiptir. Yüksek frekansa maruz mekânlar da bile sessiz bir ortam oluşturmaktadır. 13N Izobims & Izopomza; Türkiye’nin en ses izolasyonlu bims blokları üretmektedir.

4) YANGINA DAYANIKLIDIR;

Diğer yapı malzemeleri bünyesinde bulunan kristal su nedeni ile yangına karşı dayanıksız olmaktadır. Yangın esnasında meydana gelen yüksek ısıdan dolayı yapısal bozulmalar, hacimsel değişiklikler ve parçalanmalar meydana gelmektedir. Bims Madeni yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel dayanım göstermektedir. Özellikle 1029 ºC’ ye kadar hacimsel değişikliklere uğramadığı gibi bu sıcaklıklardan sonra liflerde büzüşme görülmesine rağmen deforme olmamaktadır. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin yangına karşı en dayanıklı bims bloklarını üretmektedir.

5) SAĞLAMDIR;

Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin en sağlam Bims bloklarını üretmektedir.

6) ORTAMIN NEMİNİ DENGELER;

(Buhar difüzyonu) Günümüzde inşaat endüstrisine izolasyon nitelikli muhtelif yapı elemanları girmiştir. Bunların çoğu ideal şartlarda yüksek izolasyon özelliği gösterir ama doğal koşullarda bu özelliklerinin tamamını bünyesinde bulunduran tek malzeme bimstir. İzolasyonu devamlı kılan, ortamın nemini ayarlayan, nefes alabilen önemli bir özelliği ‘buhar difüzyon’ olayını gerçekleştirebilmesidir. Hacim içerisinde mevcut nem miktarının yükselmesi durumunda mevcut nemin bir kısmını bünyesine alarak hacim içerisindeki havanın bağıl nem miktarına ulaşmasına sağlar. Ancak gözeneklerin sayılamayacak kadar çok oluşu bu gözenekleri birbirinden camsı bir zarla yalıtılmış olması yani kılcal bağlantılar içermemesi petrografik yapısının volkanik cam liflerinden oluşması sebebiyle bünyesinde suyu tutmaz. Hacim içerinde nem miktarının bağıl nem miktarının altına düşmesi durumunda her bir gözenekteki su buharı hacim içerisinde geri verilir. Yani bims ortamdaki nem i dengeler. Bu nemi kesinlikle bünyesinde tutmaz. Ortamdaki nem azalınca geri verir. Bu da buhar difüzyonu kabiliyetinin mükemmel olduğunun göstergesidir. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin en iyi buhar difüzyonu sağlayan bims bloklarını üretmektedir.

7) HARÇ VE SIVA TUTMA ÖZELLİĞİ;

Gözenekli yapısı agrega bağlayıcısının çimento olması ve doğal bimsin çimento hammaddesi olması gibi özellikleri onun iyi bir sıva, harç, alçı vb. ürünlere mükemmel bir tutucu eleman olmasını sağlamaktadır. 13Nizobims&İzopomza ‘ya bu ürünler uygulanıp prizlendikten sonra kaynaşmış bir bütünü meydana getirmektedirler. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin sıva, alçı, harç vb. ürünlerle mükemmel bileşim sağlayan bims bloklarını üretmektedir.

8) DOĞALDIR. ÇEVREYE ZARAR VERMEZ;

Volkanik bir maden olması, doğada kullanıma hazır halde bulunması, üretim tesisinin bacasız olması 13Nizobims&İzopomza nın çevreye zarar vermemesinin en önemli göstergesidir. 13N Izobims & Izopomza ; çevreye hiç zarar vermeyen bims bloklarını üretmektedir.

9) DEPREMDE GÜVENİLİRDİR;

Bims madeni homojen dağılmış çok küçük gözenekli yapısı sayesinde basınç ve darbelere karşı son derece dayanıklıdır. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’ nin depreme karşı en dayanıklı bims bloklarını üretmektedir.

10) ÖZEL İŞÇİLİK GEREKTİRMEZ;

13nİZOBİMS; düzgün kalıpları, birbirine geçmesi, yarım ve çeyrek ürün alternatifleri ile uygulanması çok kolaydır ayrıca örgü harcı, sıva, alçı tasarrufu sağlar. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin işçiliği en kolay bims bloklarını üretmektedir.

11) DİREKT FAYANS VE ALÇIPAN KAPLANABİLİR;

Bims mükemmel kavrayıcılığı sayesinde kaplama ürünlerinin hammaddesi olması nedeniyle de fayans, alçıpan vb. ürünlere direkt olarak uygulanabilmektedir. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin en kavrayıcı bims bloklarını üretmektedir.

12) TESİSAT DÖŞEMESİ KOLAYDIR;

13nİZOBİMS’in en hafif bims olması ve homojen dağılmış gözeneklerinin bulunması emsallerine oranla çok daha kolay işlenmesini sağlar. Bu nedenle tesisat döşemesi çok kolaydır. 13N Izobims & Izopomza ; Türkiye’nin en kolay tesisat çekilen bims bloklarını üretmektedir.

13) EKONOMİKTİR;

a) Ocaklarımızın en zengin, en hafif, en temiz bims madeni rezervlerine sahip olması.

b) Ocaklarımızda 2008 yılında kurulmuş en son teknolojiye sahip eleme tesislerinin bulunması.

c) Şirketimiz Almanya ve Türkiye’de ki bütün bims blok tesislerini yerinde görerek tesisimizin kuruluşunu ve yapılanmasını buna göre dizayn etmiştir. 2012 yılında Dünyada ki en yüksek kapasite ile ve en son teknoloji ile üretim yapan tesisini kurmuştur.

d) Fabrikamız bims ocağımıza 6 km mesafededir.

e) 2008 yılında kurulmuş en son teknolojiye sahip fabrikamız en kaliteli bims bloklarını en ekonomik maliyetle üretebilmektedir. İşte bu nedenlerle 13Nizobims&İzopomza; Türkiye’nin en kaliteli bims bloklarını en uygun maliyetlerle üretmektedir. Yukarıda 13 madde de özelliklerini anlatmaya çalıştığımız bims blokları 13N Izobims & Izopomza patenti altında üretilmektedir. Şirketimiz yapıların mükemmele yakın dizayn edilmesini ve bu yapılarda kullanılan malzemelerin kaliteli olmasını, yerinde kullanılmasını, emeğe ve insana olan saygısından dolayı önemsemektedir.